Alchemist

Friesland bestaat niet alleen uit klei, koeien en volkssporten zoals skûtsjesile of fierljeppen. Zo kent Fryslân een eigen literatuur met moderne schrijvers als Anne Wadman of Trinus Riemersma, maar vanwege de taal is die literatuur slecht bekend. Toegankelijker is de Friese schilderkunst, met Gerrit Benner en Jan Mankes als bekendste exponenten. Beroemd in Friesland maar minder bekend daarbuiten is kunstenaar Sjoerd de Vries, aan wie het Belvédère Museum in Heerenveen een overzichtstentoonstelling gewijd heeft. Derde kerstdag, terug van familiebezoek bezocht ik met Karin deze expositie.

Dit bezoek was voor mij een kennismaking met zijn persoon, werk en werkwijze. Sjoerd de Vries (geb. 1941 te Oudehaske) was in zijn jeugd getalenteerd hardloper en schaatser. Op de ambachtsschool haalde hij vakdiploma’s voor machinebankwerker en huisschilder. Daarna ging hij naar kunstacademie Minerva in Groningen, waar hij slecht inpasbaar bleek. Terug in Oudehaske werkte hij als huisschilder, melkcontroleur en landarbeider. Na zijn eerste expositie in 1962 kreeg hij erkenning (bron: Wikipedia). De Vries schildert niet, maar kerft in boekbinderskarton, overgiet dat vervolgens met eigengemaakte olieverf. Het resultaat bewerkt hij op alchemistische wijze met mes/plamuur/verf/strijkijzer of hete koekenpan.

Sjoerd de Vries maakt vooral portretten (van zichzelf, van Friese schrijvers) en (riet)landschappen. De presentatie van zijn werk was een beetje aan de donkere kant. Sjoerd vond dat zelf ook. Zoals een oprjochte Fries betaamt, maakte hij daar openlijk ruzie over – zie dit bericht uit de Leeuwarder Courant. Eerlijk gezegd sta ik aan de kant van Sjoerd. Sinds het vertrek van oprichter Thom Mercuur vind ik de presentatie van het museum niet meer zo coherent. In de vaste-expositievleugel miste ik node de lichtgevende stieren van Tinus van Doorn, een aantal schilderijtjes van Mankes en de late, monumentale landschappen van Benner. Dit ontroerende strandschap had ik graag ook bewonderd, maar stond alleen in het ansichtkaartenrek. Of ben ik soms ook een koppige Fries?

Sjoerd de Vries, Zelfportret (1987)

Sjoerd de Vries, Zelfportret (1987)

Tegenstellingen

De laatste keer portrettekenen voor de kerst. Van de vier houtskooltekeningen die ik maakte, is de laatste de enige die ik durf te tonen. Deze tekening bevat nogal wat tegenstellingen die er per geluk of ongeluk ingekomen zijn: het contrast tussen de precieze vorm van het profiel en de springerigheid van het haar; de rondgaande beweging rond het stilstaande schaduwvlak achter de kin; de scherp getekende lijnen die contrasteren met de uitgepoetste delen en last but not least de afwisseling tussen de lichte en donkere partijen. Misschien is het wishful thinking, maar ik denk dat vooral dat laatste effect de tekening iets schilderachtigs geeft. Iets om te onderzoeken?

Jo, 50 x 65 cm

Jo, 50 x 65 cm

Zirkel

Aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam Oud-West zit naast de Blokker een cleane expositieruimte van moderne kunst: Galerie Hofland. Het is er altijd verdacht rustig. Geen idee wie er komen. Rijke mensen schat ik zo, want de prijzen zijn die van de grachtengordel. Als de gelegenheid zich voordoet, piep ik even binnen. Er hing nu werk van de Leipziger kunstenaar Robert Seidel: een geheel eigen mengeling van abstract en figuratief: architectuur en stadsgezichten, roofdieren, popgroepen, donkere mensen. In Galerie Hofland hangt altijd koele, abstracte kunst, een beetje afstandelijk. Het werk van Robert Seidel is dat ook, maar blijft intrigerend om naar te kijken, juist door zijn geheel persoonlijke combinatie van abstractie en figuratie. Seidel is een leerling van Neo Rauch, een van de wegbereiders van de zogenaamde Neue Leipziger Schule. Volgens Wikipedia kenmerkt die school zich door ‘eine Kombination aus figürlichen und abstrakten Elementen. […] Es sind Stimmungsbilder, die eine melancholische Gelassenheit im status quo zeigen.’  Mooi gezegd, maar toch zegt het werk van Seidel mij ook nog iets anders. Iets universeels dat juist verbindt. Maar wat?

Robert Seidel, On Top (2012)

Robert Seidel, On Top (2012)

Gelijkenis

In de gevallen dat het lot mij welgezind is, treedt de gelijkenis al tekenend op. Het begint natuurlijk met een blanco vel papier. Dan komen zoekende lijnen waarin ik het portret hoop te herkennen, hoe eerder, hoe beter. Als het lukt doemt opeens een begin van gelijkenis op. Klik. In mijn hoofd gaat dan een knop om, in de tekening treedt een soort van herkenning op. De kunst is de gelijkenis dan al tekenend te behouden en te versterken, en, als dit even niet lukt, snel een stapje terug te doen. En van op tijd stoppen. Het onderstaand portret vind ik niet alleen geslaagd als tekening, in de tekening herken ik ook het sereen zittende model van deze maandagavond. Hopelijk ben ik niet de enige.

Anna, 50 x 65 cm

Anna, 50 x 65 cm