Nij ljocht op Benner

Gerrit Benner (Leeuwarden, 1887 – 1981) is de bekendste moderne Friese schilder. Hij wordt geplaatst in het rijtje van Appel, Corneille en Werkman. Biograaf Doeke Sijens deed uitvoerig onderzoek naar leven en werken van Benner en boorde nieuwe bronnen aan, die dat romantische beeld aanzienlijk nuanceren. Zijn boek verschijnt 4 oktober 2014, naar aanleiding van een tweevoudige tentoonstelling, in Belvedere (Heerenveen) en het Fries Museum in Leeuwarden, die dan open gaat. Deze Friestalige documentaire is verschenen op Fryslan Dok, een reeks van documentaires gemaakt door Omrop Fryslân over actuele kwesties in Friesland.

YouTube video

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *