Keep it simple, stupid

In mijn onderwijs leer ik studenten dat als ze mondeling of schriftelijk presenteren, ze zich moeten beperken tot één kern. Per keer kun je niet meer dan één boodschap overbrengen, en dat is al moeilijk genoeg. Dit is het KISS-principle: Keep it simple, stupid!  In mijn presentaties en artikelen weet ik dit principe bewust in te zetten: ik weet waar en wanneer dit aan de orde is, wat dan te doen en hoe. Gek genoeg lukt mij dit in mijn schilder- en schilderwerk nog niet. Desalniettemin kun je het wel proberen, en dat heb ik vanavond gedaan.

model Fernanda, 50 x 65 cm (2013)

model Fernanda, 50 x 65 cm (2013)